Strefa Czystego Trasportu

Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez Urząd Miasta, w Warszawie planowane jest wprowadzenie Strefy Czystego Transportu (SCT).
Będzie to wydzielony, odpowiednio oznakowany obszar obejmujący drogi, po których mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin (tzw. normy Euro powiązane z datą produkcji pojazdu).

Według projektu, warszawska strefa czystego transportu wdrażana będzie w pięciu etapach i obejmie większość Śródmieścia oraz fragmenty otaczających je dzielnic.
Etap 1. Potrwa od lipca 2024 do końca 2025 r. i obejmie auta po raz ostatni zarejestrowane przed 1 marca 2023 r. Auta napędzane silnikami benzynowymi oraz z instalacją LPG będą musiały spełniać normę Euro 1 (wyprodukowane po 1992), a te z silnikami Diesla – Euro 2 (wyprodukowane po 1996). Dzięki temu niemal wszyscy posiadający dany samochód przed 1 marca 2023 r. będą mogli nadal jeździć nim po Krakowie.
Etap 2. Od lipca 2024 roku do końca 2025 roku obejmie auta zarejestrowane przed 1 marca 2023 roku. Auta napędzane silnikiem benzynowym oraz z instalacją LPG będą musiały spełniać normę Euro-2 (wyprodukowane po 1996) a te z silnikiem Diesla Euro 4 (wyprodukowane po 2005).
Etap 3. Auta rejestrowane obecnie (czyli po 1 marca 2023 r.) podlegać będą już wymogom drugiego etapu wdrażania Strefy Czystego Transportu, obowiązującym od 2026 r. Wtedy do Warszawy wjadą samochody zasilane benzyną (LPG) spełniające min. normę Euro 3 (wyprodukowane po 2000) oraz z silnikiem Diesla z min. normą Euro 5 (wyprodukowane po 2010)
Etapy 4-5. W kolejnych etapach, które wprowadzane będą co dwa lata (2028, 2030, 2032), samochody będą musiały spełniać normy o jeden stopień wyższe, niż w poprzednim.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Miasta Stołecznego Warszawa

Przebieg spotkania:
Spotkanie odbyło się w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym przy ulicy Chałubińskiego 8. Podczas spotkania dyskutowano nad propozycjami zapisów w uchwale w sprawie ustanowienia na obszarze miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu.

Poruszono następujące kwestie:

  •  Podwyższenie maksymalnej dopuszczalnej stawki za przejazd taksówkami osobowymi przez Radę Miasta. Bez zmiany stawki bardzo trudne lub niemożliwe będzie dla części kierowców wymienienie floty taksówkarskiej na nowszą.· Program zachęcający do używania pojazdów zeroemisyjnych – zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do ładowania dla taksówek, po cenach preferencyjnych.
  • Regulacja statusu prawnego postojów taksówkowych, zwiększenie ilości postojów taksówek poza strefą.
  • Wyłączenie taksówek z zakazu wjazdu do strefy, dopóki nie zostanie uregulowana kwestia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami
  • Zwrócenie uwagi na to, że obecny obszar SCT dotyczy obszaru na którym odbywa się, zaczyna lub kończy około 70% procent kursów odbywających się na terenie Warszawy.
  • Regulowanie liczby licencji taksówkarskich – wprowadzenie limitu ilości taksówek w Warszawie.
  • Wyłączenie spod zakazu wjazdu do strefy czystego transportu grup ratowników drogowych – taksówkarzy z tytułem Ratowników Drogowych KPP, których pojazdy wyposażone są w defibrylatory i apteczki R0.
  • Zwrócenie uwagi na przewozy kontraktowe odbywane przez korporacje taksówkarskie np. dla szpitali lub szkół

W spotkaniu między innymi uczestniczyli:
Zenon Chmielewski (Koordynator ds. Kierowców ELE Taxi oraz Korpo TAXI )
Dariusz Chojnowski (Przewodniczący Związku Zawodowego Taksówkarzy ” Warszawski Taksówkarz”)
Paweł Saturski (Przewodniczący NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych m.st. Warszawy)
Tamás Dombi (Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym)
Bartosz Piłat (konsultant ds. projektu SCT przy Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym)
Iwona Pawlak (Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym)


Treść pochodzi ze strony Związku Zawodowego Warszawski Taksówkarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *