Kontrola legalności świadczenia usług przewozowych.

W dniu 29 października Urząd Miasta koordynował działania kontrolne prowadzono przez Straż Graniczną i Inspekcje Transportu Drogowego.

Kontrola ukierunkowana była na ujawnienie przypadków prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu osób przez obcokrajowców niemających prawa legalnego wykonywa pracy zarobkowej na terenie Polski.

W wyniku tych działań nie ujawniono takich przypadków, w dwóch przypadkach stwierdzono jednak naruszenie ustawy o transporcie drogowym.
W jednym przypadku przedsiębiorca posiadający licencje na przewóz osób, osobiście wykonywał usługi w zakresie przewozu bez badań lekarskich i psychologicznych, w drugim przypadku stwierdzono wykonywanie usługi za pośrednictwem Firmy Opti taxi przez osobę niebędąca przedsiębiorcą i nieposiadającą licencji oraz badań lekarskich i psychologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *