Warszawa: Rozbito siatkę przymytników ludzi

W środę 7 grudnia służby z Polski, Estonii, Niemiec, Litwy i Łotwy, w ramach wspólnej operacji, rozbiły siatkę przestępczą trudniącą się organizowaniem nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Białorusi do państw Unii Europejskiej. Działania przeprowadzono w ramach grupy zadaniowej Europolu powołanej w celu zwalczania siatek przemytu migrantów działających na granicy UE z Białorusią.

W ramach działań funkcjonariusze SG z Nadbużańskiego Oddziału SG w dniu 7 grudnia zatrzymali 51-letniego ob. Polski – organizatora nielegalnej migracji z Białorusi. Mężczyzna jest właścicielem przedsiębiorstwa taksówkarskiego i użyczał pojazdów w celu przewozu nielegalnych migrantów. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

W tej sprawie funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG zatrzymali już łącznie 23 osoby (8 obywateli Polski, 9 ob. Ukrainy, 2 ob. Tunezji, 2 ob. Gruzji, 1 ob. Iraku, 1 ob. Białorusi), członków międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu organizowanie cudzoziemcom przekroczenie granicy pańśtwowej wbrew przepisom z terytorium Białorusi i Litwy do Polski oraz dalej do krajów Europy Zachodniej, tj. popełniania czynów określonychw w art. 258 § 1kk oraz art. 264 § 3 kk. Wobec 15 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec pozostałych środki wolnościowe w postaci dozorów policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.

W ramach wspólnych działań prowadzonych z Europolem funkcjonariusze polskiej Staży Granicznej zatrzymali w tym roku 39 osób zamieszanych w przerzut nielegalnych imigrantów na teren państw UE oraz dodatkowo zabezpieczyli:

 

  • 47 795 Euro
  • 486 345 $
  • 290 220 PLN
  • 50 £
  • 184,70 kg marihuany

Siatka przestępcza wykorzystywała Turcję jako kraj tranzytowy i centrum logistyczne. Po dotarciu do Turcji migranci samolotami, legalnie, przedostawali się do Moskwy na podstawie wiz turystycznych, skąd byli przewożeni do Białorusi (Mińska i Grodna), miasta położonego w pobliżu granicy z Litwą i Polską. Stamtąd migranci byli następnie przerzucani do Niemiec przez Polskę i Litwę.

Członkowie grupy przestępczej rekrutowali kierowców, głównie obywateli Ukrainy, za pośrednictwem forów internetowych i mediów społecznościowych. Migranci często przewożeni byli w warunkach zagrażających życiu w przepełnionych pojazdach, w pojazdach typu chłodnia, czy nawet przestrzeniach zamkniętych pojazdów.

 

Źródło  Komendy Głównej Straży Granicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *