Uwaga! Termin na wymianę licencji dobiega końca

UWAGA TERMIN DOBIEGA KOŃCA

 

UWAGA: Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. – zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377). Po tym terminie licencje te tracą swoją ważność.Każdy taksówkarz i każda taksówkarka w Polsce musi zmienić licencję do końca 2022 roku. . Najlepiej to przeprowadzić przy okazji wprowadzania innych zmian w licencji, np.: zmiany samochodu czy zmiany adresu firmy.

Dlaczego o tym piszemy? Okazuje się, że niektórzy nasi koledzy nic nie wiedzą o tej zmianie. A po 1 stycznia 2023 roku stare licencje po prostu stracą ważność. Po drugie, fakt wymiany licencji zostaje wykorzystany z premedytacją do walki między taksówkarzami. Pokazują się informacje mówiące o tym, że w Warszawie mamy w ciągu roku ponad dziesięć tysięcy nowych taksówkarzy, bo tyle wypisów zostało wydanych. Prawdą jest, że wydawane są nowe licencje i wypisy do nich ale nowe wzory ,a co za tym idzie także wypisy i nowe numery licencji (Warszawa) dostają także starzy taksówkarze, którzy dokonują zmiany w licencji. Na chwilę obecną zależy to od nich, czy już chcą dokonać zmiany, ale spora część zmieniających samochód decyduje się na to. Żeby nie płacić później za zmianę ponownie. Warto to zrobić teraz z jeszcze jednego powodu: pod koniec 2022 roku większość nagle sobie przypomni o tym obowiązku i w urzędach są już tłumy. Część oczywiście nie zdąży i albo nie wyjedzie w 2023 roku do pracy, albo będzie ryzykowała kary i utratę uprawnień.

Przypominamy kara za brak licencji to 12 tys .

Wymagane dokumenty w przypadku dostosowania/zmiany licencji wydanych przed 01 stycznia 2020 r.:

  • Wniosek o zmianę licencji taxi oraz wydanie wypisu z licencji taxi.
  • Zaświadczenie o niekaralności pobrane z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku) potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy lub zatrudnieni kierowcy spełniają warunki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym.
  • Dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji oraz wydanie wypisu.
  • W przypadku zmiany pojazdu samochodowego lub numeru rejestracyjnego – należy sporządzić aktualny wykaz pojazdów samochodowych spełniających wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany (do wglądu pozwolenie czasowe lub dowód rejestracyjny z wpisem TAXI), w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu – również do wglądu dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim.
  • W chwili odbioru dostosowanej licencji przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dotychczasową licencję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *