ŁÓDŹ:AKCJA SŁUŻB

W dniu wczorajszym (21.10.2023) z samego rana do godzin  popołudniowych przy parkingu Lumumby mundurowi sprawdzali legalność prowadzenia zarobkowego przewozu osób. Akcja była zorganizowana wspólnie z Łódzką Policja, Inspekcją Transportu Drogowego, urzędnikami z Politechniki oraz pracownicy Izby Celno-Skarbowej

Głównym celem akcji było sprawdzanie bezpieczeństwa przewożonych osób, ale również posiadanie przez kierowców wymaganej licencji na przewóz pasażerów, uprawnień do prowadzenia pojazdami, stan techniczny i wyposażenie samochodów oraz stan trzeźwości kierujących. Dane każdego z kierujących były też weryfikowane w policyjnej bazie danych pod kątem posiadania zakazu prowadzenia pojazdami, cofniętych uprawnień oraz czy są osobami poszukiwanymi.

Jednak po dokładnej kontroli okazywało się, że wielu z nich nie spełnia wymagani ustawy o transporcie drogowym. Konsekwencją tej sytuacji było nałożenie wielu mandatów karnych.

Wszyscy kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi powyżej 2000 zł oraz zostały sporządzone wnioski do INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *